SUURIMMAT FRANCHISINGKETJUT SUOMESSA

Suomessa toimii kaikkiaan jo noin 250-300 franchisingketjua. Vanhimmat ketjut ovat toimineet markkinoillamme jo yli 40 vuotta franchisingmallilla. Useita uusia ketjuja ja satoja uusia franchisingyrittäjiä aloittaa toimintansa vuosittain. Maailmalta rantautuu yhä uusia ketjuja ja suomalaisia ketjuja laajentaa toimintaansa maan rajojen ulkopuolelle. Suurimmat suomalaiset franchisingketjut ovat jo Euroopankin mittakaavassa kasvaneet erittäin laajoiksi. Esimerkiksi kotimaiset Hesburger, Kiinteistömaailma, Kotipizza (Me olemme Kotipizza – YouTube), Laatutakuu ja R-kioski ovat omilla aloillaan Euroopan suurimpien ketjujen kärkisijoilla omilla aloillaan. Samoin monet kansainväliset ketjut (esim. Expense Reduction Analysts, Gigantti, RE/MAX, Specsavers tai Subway) ovat kasvaneet Suomessa nopeammin kuin monessa muussa Euroopan maassa. Ilahduttavaa on myös havaita uusien kotimaisten ketjujen nopea laajentuminen. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat esimerkiksi hoiva-alalla toimiva Alina, isännöintialalla toimiva Taloasema ja ravintola-alalla toimiva Pancho Villa.

Tässä artikkelissa käydään läpi Suomen suurimpia franchisingketjuja. Suuruuden mittarina käytetään yksiköiden lukumäärää, mikä on huomioitava artikkelia luettaessa. Artikkelissa lueteltavat ketjut vaihtuisivat ainakin osittain ja niiden järjestys vaihtuisi, mikäli ketjujen kokoa arvioitaisiin jollakin muulla mittarilla, kuten yrittäjien lukumäärällä, työntekijöitten määrällä tai liikevaihdon määrällä.

Mikä franchisingketju on paras?

Tässä artikkelissa esiintyvän luetteloinnin perimmäisenä tarkoituksena ei ole asettaa ketjuja minkäänlaiseen paremmuusjärjestykseen vaan tarkastella Suomen franchisingsektoria erilaisista näkökulmista. Seuraavassa esiteltyjä listauksia ei siis ole tehty keskinäistä vertailua varten, vaan ne on tehty pelkästään antamaan kuva franchisingsektorin monipuolisuudesta. Ketjuja on vaikea – osin jopa mahdotonta – vertailla, sillä esimerkiksi toimialalla on suuri vaikutus yksiköiden lukumäärään, alkuinvestointeihin ja liikevaihdon tasoon per yksikkö. Siitä huolimatta voidaan sanoa, että listalle päätyneet ketjut ovat siinä kategoriassa hyvin menestyneitä.

franchising

Listausten perusteena käytetyt tiedot ovat pääosin ketjujen itsensä antamia ja ne on enimmäkseen saatu kesällä 2022 toteutetusta Franchising Barometri-tutkimuksesta, jonka toteutti FranCon Franchise Consulting yhteistyössä Suomen Franchising-Yhdistyksen kanssa. Lisäksi tietolähteinä on käytetty Suomen Franchising-Yhdistyksen jäsenesittelyitä, yrittäjärekrytointipalvelu Ketju.fi-sivustoa sekä ketjujen kotisivuja. Aivan kaikki Suomessa toimivat ketjut eivät ole ko. tietolähteissä ja mukana olevista ketjuistakin osa ei ole antanut niihin kaikkia tietojaan. Tämän vuoksi luetteloista puuttuu niihin muutoin kuuluvia ketjuja.

Toimipisteiden lukumäärä ketjuissa – Top10

Suomessa toimivissa franchisingketjuissa on arvioitu olevan kaikkiaan noin 9.000 toimipistettä, joista noin 70% on yrittäjävetoisia. Toimialoittain toimipisteet jakautuvat suurin piirtein seuraavasti: HoReCa 45%, Kauppa 25%, B-to-C-palvelut 15% ja B-to-B-palvelut 15%.

Suurimmat ketjut toimipisteitten lukumäärällä mitattuna:

R-kioski 450 toimipistettä
Kotipizza 300 tp
Sibylla 290 tp
Hesburger 279 tp
Subway 186 tp
Instrumentarium 148 tp
Kiinteistömaailma 110 tp
Laatutakuu 109 tp
Rolls 100 tp
Hertz 86 tp

Huom! Em. luvut kertovat ketjussa olevien kaikkien yksiköiden / toimipaikkojen lukumäärän. Tiettyjen ketjujen lukuihin sisältyy myös ns. shop-in-shop-toimipisteet. Ketjuissa on yleensä sekä franchisingantajan että franchisingyrittäjien omistamia ja operoimia yksiköitä. Yksiköiden lukumäärä vaihtelee kuukausittain. Näin ollen seuraavassa esitetyt luvut eivät välttämättä ole täsmälleen oikeita juuri tällä hetkellä.

Samankaltaiset artikkelit