Valaistuksen vaikutus muuhunkin kuin energiankulutukseen

Onko taloyhtiössänne valaistuksen uudistaminen ajankohtainen. Lue lisää taloyhtiön pihavalaistuksen uudistamisesta täältä.

Yleensä keskustelu LED-tekniikan ja valaistuksen ympärillä keskittyy energiakustannuksiin. 

Eikä siinä mitään pahaa ole, konkreettisia lukuja ja laskelmia on helpompi ymmärtää. Valaistuksen vaikutukset ovat kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkiä kutistuvia sähkölaskuja. Tässä artikkelissa käsittelin muutamia huomioitani valaistukseen, asumisen turvallisuuteen ja mukavuuteen liittyy.

Satojen valaistustasojen mittausten mukaan tulokset taloyhtiöiden porraskäytävissä ja piha-alueilla ovat varsin karua luettavaa. Huomattava osa kerros- ja rivitalojemme yleisistä tiloista on reilusti alle standardiarvojen. Tämä taso on jossain tapauksissa riittävä yksinkertaiseen työskentelyyn mutta pääasiassa 200 luxia valoa on sopiva lähinnä varastojen valaisuun. 

Rikkinäiset valonlähteet ja vaihtelevat valonvärit yhdessä huonon valaistuksen kanssa muodostavat erittäin heikot olosuhteet turvalliselle ja esteettömälle liikkumiselle. Valaistukseen olisi syytä suhtautua vakavasti. Huono valaistus altistaa tapaturmille ja lisää turvattomuuden tunnetta. Aika kertaa vaikutuksia, mitä pidempään taloyhtiön tilat ovat huonosti valaistuja, sitä todennäköisemmin siitä aiheutuu ihmisille jotain haittaa.

Minkälaisia vaikutuksia voidaan odottaa, jos valaistus uusitaan?

Lisääntyykö asumisen turvallisuus ja mukavuus, mikäli valaistuksen tasoa nostetaan, oikeat ohjaustekniikat otetaan käyttöön ja valon laatuun liittyvät tekijät huomioidaan?  

Sadat valaistustoteutukset ovat osoittaneet, että näin todella tapahtuu. Poikkeuksetta hyvin tehdyt valaistusuudistukset piha-alueille ja yleisiin sisätiloihin lisäävät turvallisuutta ja asumisen mukavuutta.

Hyvä valaistus auttaa näkemään ja mahdollistaa esteettömän liikkumisen. Hyvä valaistus vaikuttaa myös ihmisen mieleen. Turvallisuuden tunne kasvaa.

Jos pitkällä aikavälillä voidaan ehkäistä huonosta valaistuksesta johtuvia tapaturmia, turvattomuutta ja ilkivaltaa edes hieman, on investointi silloin äärimmäisen kannattava. 

Yllä mainittujen lisäksi valaistuksesta saatavat säästöt ovat monesti tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia euroja pitkälle aikavälillä.  

Kovin vaikeaa on kuitenkin näyttää lukujen valossa toteen, minkälaiset vaikutukset paremmalla valaistuksella hyvinvointiin ja sitä kautta yrityksen talouteen. Vaikkei sitä tarkasti pystyisikään konkretisoimaan, ei se välttämättä ole edes tarpeellista.

Asumisen laatuun tullaan kiinnittämään tulevaisuudessa enemmän huomioita. Valaistus on yksi pala isossa laadukkaan asumisen kokonaisuudessa.

Miten huono valaistus oireilee?

Oireiden kirjo on laaja. Helpommin havaittavat asiat ovat kirjavat moninaiset valonvärit joiden vaikutuksesta taloyhtiön tilat alkaa näyttämään rauhattomalta. Tämä yhdistettynä rikkinäisiin valopisteisiin, valojen ja varjojen suhteet korostuvat ja valaistuksen tasaisuus heikkenee. Eli piha-alueilla ja sisätiloissa on hämärää tai pimeää ja paikoitellen saattaa olla kirkkaita yksittäisiä valopisteitä, jonka vuoksi näkeminen on vieläkin vaikeampaa.

Huono valaistusta ei paranna satunnaiset piha-alueelle asennetut LED-heittimet tai muut valopisteet, jotka lisäävät valaistuksen epätasaisuutta vieläkin enemmän.

Huonon valaistuksen oireita ovat lisäksi kellastuneet, mustuneet tai ylikuumentumisen jälkiä sisältävät valaisimet. Muovirunkoisten valaisimien käyttöikä on keskimäärin 10–15 vuotta, jonka jälkeen ne tulisi vaihtaa kokonaan uusiin valaisimiin.

Loppuun käytetyt valaisimet rikkoutuvat useammin kuin hyvä kuntoiset uudet ja lisäksi kellastumat ja tummumat heikentävät valotasoa entisestään.

Huonon valaistuksen oireisiin lukeutuu myös lähes kaikki perinteisen tekniikan valonlähteet kuten energiansäästö-, elohopea, halogeeni-, ja hehkulamput. Mikään näistä lampuista ei edusta nykyaikaa kestävyyden, valotehonsa kuin energiankulutuksen osalta. Näiden lamppujen käyttäminen on sekä kallista, että asumisen mukavuutta ja turvallisuutta heikentävää.

Kuten edellisestä listasta voidaan huomata, huonon valaistuksen oireet ovat moninaiset. Näiden lisäksi huono valaistus näkyy taloyhtiön kustannuksissa jatkuvina huoltokustannuksina ja tarpeettomina energiakustannuksina.

Valaistuksen todentotta kannattaa jotain tehdä. Nykyaikainen ja hyvin toteutettu valaistus on tärkeä investointi, jonka vaikutukset ulottuvat kiinteistön yleisilmeestä, ihmisten elämään ja taloyhtiön tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Valaistuksen uudistamisen kanssa ei siis kannata aikailla vaan laittaa kiinteistön valot kerralla kuntoon. Muista, että hyvä valaistus kostuu 16 erilaisesta elementistä.

Samankaltaiset artikkelit