Sisäilmatutkimukset Oulussa

Tarvitsetko sisäilmatutkimusta Oulussa?

Tarvitsetko kotiisi tai työpaikallesi sisäilmatutkimuksen Oulun seudulla? Tutkimuksen tekijäksi kannattaa valita osaava asiantuntija, joka on koulutettu tunnistamaan ja selvittämään sisäilmaongelmia.

Sisäilmatutkimuksen voi tilata esimerkiksi, jos epäilee sisäilman laadussa olevan puutteita. Tutkimuksen voi olla myös tarpeen, jos rakennuksessa on havaittu kosteusvaurioita tai muita sisäilmaongelmia.

Sisäilmatutkimuksen hinta riippuu tutkimuksen laajuudesta ja kohteen koosta. Tutkimuksen hinta on yleensä muutamasta sadasta eurosta tuhansiin euroihin.

Sisäilmatutkimuksen hyödyt

Sisäilmatutkimuksella on useita hyötyjä. Tutkimuksen avulla voidaan:

 • Tunnistaa sisäilmaongelmat
 • Arvioida sisäilmaongelmien vaikutusta terveyteen
 • Antaa suosituksia sisäilman laadun parantamiseksi

Sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa monenlaisia terveyshaittoja, kuten päänsärkyä, väsymystä, iho-oireita ja hengitystieoireita. Tutkimuksella voidaan varmistaa, että sisäilma on terveydelle turvallista.

Sisäilmaongelmat voivat myös heikentää viihtyvyyttä ja työtehoa. Tutkimuksella voidaan parantaa sisäilman laatua ja viihtyvyyttä.

Sisäilmatutkimuksen teettäminen

Sisäilmatutkimus on tärkeä työkalu, kun epäillään sisäilman heikentyneen laadun aiheuttavan oireita asukkaille tai työntekijöille. Tutkimus auttaa selvittämään sisäilman epäpuhtauksien syitä ja laajuutta sekä antaa tietoa korjaustoimenpiteiden suunnitteluun.

Mistä sitten tietää, että sisäilmatutkimus voisi olla tarpeellinen?

Sisäilmatutkimusta kannattaa harkita, jos:

 • Asunnossa tai työtiloissa esiintyy epäilyttäviä hajuja tai näkyviä kosteusvaurioita
 • Asukkailla tai työntekijöillä on oireita, jotka voivat viitata sisäilmaongelmiin, kuten hengitystieoireita, päänsärkyä, väsymystä tai ihon ärsytystä
 • Rakennuksessa on tehty remontti tai muita muutoksia, jotka voivat vaikuttaa sisäilman laatuun.

Näin tilataan sisäilmatutkimus Oulussa

Kun tilaat sisäilmatutkimuksen, pyri kertomaan tutkimuksen tekijälle hyvät taustatiedot tutkimuksen kohteesta. Näin varmistat sisäilmatutkimukselle mahdollisimman hyvän lopputuloksen.

Muun muassa seuraavista tiedoista voi olla hyötyä tutkimuksen tekemisessä:

 • Esiintyykö ihmisillä joitain oireita tiloissa ollessaan? Millaisia?
 • Epäiletkö tiloissa olevan sisäilmaongelmia? Miksi?
 • Missä tiloissa tai tilojen osissa mahdollisia oireita esiintyy?
 • Kuka oireilee ja millaisia oireita heillä on?
 • Onko tiloissa tehty remonttia tai muita muutoksia viime aikoina?
 • Onko tilassa havaittavissa kosteusvaurioita tai muita näkyviä ongelmia?

Miten sisäilmatutkimus tehdään?

Sisäilmatutkimusta ei pidä yrittää tehdä omin päin, vaan tutkimuksen tekee aina pätevä ammattilainen. Sisäilmatutkimus voi sisältää esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

 • Ilmanäytteiden otto
 • Rakenteiden kosteusmittaukset
 • Pintojen mikrobinäytteiden otto
 • Pölynäytteiden otto
 • Lämpötilan ja kosteuden mittaukset
 • Ilmanvaihdon tehokkuuden mittaukset
 • Lämpökuvaus

Tutkimuksen tulokset antavat tärkeää tietoa sisäilman laadun tilasta ja mahdollisista epäpuhtauksien lähteistä. Tulosten perusteella asiantuntija laatii raportin, jossa esitetään korjaustoimenpide-ehdotukset.

Miksi sisäilmatutkimus kannattaa tehdä?

Sisäilmatutkimus kannattaa tehdä useista syistä:

Terveys: Sisäilman laatu vaikuttaa suoraan ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Heikkolaatuinen sisäilma voi aiheuttaa monenlaisia oireita, kuten hengitystieoireita, päänsärkyä, väsymystä ja ihon ärsytystä. Pahimmillaan se voi johtaa vakaviin sairauksiin.

Asumismukavuus: Heikkolaatuinen sisäilma voi heikentää asumismukavuutta ja tehdä asunnosta epämiellyttävän asua.

Kiinteistön arvo: Sisäilmaongelmat voivat alentaa kiinteistön arvoa.

Ennaltaehkäisy: Sisäilmatutkimus auttaa ennaltaehkäisemään tulevia sisäilmaongelmia ja niistä aiheutuvia haittoja.

Tieto: Sisäilmatutkimus antaa tietoa sisäilman laadusta ja mahdollisista epäpuhtauksien lähteistä. Tämän tiedon avulla voidaan tehdä toimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi.

Vastuu: Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että sisäilma on terveellistä. Sisäilmatutkimus auttaa täyttämään tätä velvollisuutta.

Turvallisuus: Sisäilmatutkimus voi auttaa varmistamaan, että tilat ovat turvallisia käyttää.

Selvyys: Sisäilmatutkimus voi tuoda selvyyttä epäilyksiin sisäilmaongelmista ja auttaa löytämään ratkaisuja ongelmiin.

Mielenrauha: Sisäilmatutkimus voi antaa mielenrauhaa asukkaille ja työntekijöille, kun he tietävät, että sisäilman laatu on hyvä.

Sisäilmatutkimus on siis varsin edullinen investointi terveelliseen ja turvalliseen asumiseen tai työskentelyyn. Jos tutkimuksessa ei ilmene mitään korjaustarpeita, saat arvokkaan mielenrauhan ja voit olla levollisin mielin. Jos taas tutkimus paljastaa sisäilmaongelmia, ne pystytään korjaamaan ajoissa, ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa yhtään enempää oireita.

Samankaltaiset artikkelit