Sisäinen viestintä luo merkityksellisyyttä

Sisäinen viestintä

Katso täältä 10+1 sisäisen viestinnän vinkkiä tiedonkulkuun etätyössä. Hyvin hoidettuna sisäinen viestintä luo merkityksellisyyttä, tehostaa työskentelyä, lisää innovointia, poistaa siiloja ja vähentää turhautumista.

Sisäinen tiedonkulku on helppo mieltää, että intranetistä löytyviksi ohjeistuksiksi ja ajallaan kerrotuiksi päätöksiksi. On helppo ymmärtää miksi se on tärkeää työn sujuvuuden kannalta. Mutta sisäisen viestinnän kenttään kuuluu kaikki työpaikalla ja töitä tehdessä tapahtuva vuorovaikutus, myös satunnaiset käytäväkohtaamiset ja kahvipöytäkeskustelut, palautteen antaminen ja kehityskeskustelut. Vuorovaikutus on hyvin voivan organisaation kulmakivi. Ilman vuorovaikutusta ei ole johtamista tai yhteistyötä.

Merkityksellisyyttä ja osallistamista työpaikalle

Miten turhauttavaa on se, kun tietoa ei löydy tai ohjeistukset ovat vanhentuneita! Se syö energiaa ja motivaatiota, työskentelyaikaa menee tiedon metsästämiseen ja työskentely on tehotonta. On myös tärkeää henkilöstön hyvinvoinnin kannalta, että heidät pidetään ajan tasalla asioista muutenkin kuin vain silloin, kun päätöksiä on tehty. Merkityksellisyyden ja osallisuuden kannalta on tärkeää, että ihmisille kerrotaan niistäkin asioista, joita on suunnittelilla ja heidät pidetään informoituina esimerkiksi kehitysprojektin eri vaiheista, eteen tulleista ongelmista ja vastoinkäymisistä ja aikataulun siirtymisestä.

Sisäisellä viestinnällä pois siiloista

Avoimella viestinnällä autetaan työyhteisöä pois siiloista ja yhteistyöhön yli tiimirajojen. Silloin saadaan yhteen erilaista osaamista ja eri asioista kiinnostuneet ihmiset pääsevät yhdessä kehittämään heille merkityksellistä asiaa. Avoimella tiedonkululla varmistetaan se, että ihmiset ympäri organisaation ovat tietoisia siitä, mitä missäkin tapahtuu ja mitä on suunnitteilla. Näin heidän on helppo hypätä kehitysporukoihin mukaan ja osaaminen saadaan hyödynnettyä yrityksessä parhaaseen potentiaaliinsa.

Katso videolta miksi kannattaa tehdä sisäisen viestinnän strategia

Vuorovaikutuksella luodaan psykologista turvallisuutta

Vuorovaikutuksella luodaan ilmapiiriä ja psykologista turvallisuutta työpaikalle. Sillä on suuri vaikutus työntekijöiden yhteisöllisyyden ja kuulumisen kokemukseen, ja se luo myös merkityksellisyyttä ja tunnetta arvostetuksi tulemisesta. Hyvässä työntekijäkokemuksessa nämä ainekset ovat läsnä ja siksi vuorovaikutus on tärkeää.

Myönteisen vuorovaikutuksen kulttuurissa ihmiset innostuvat työstään ja kokevat työn imua. Innostuneet ihmiset keksivät uutta ja kehittävät omaa työtään ja organisaatiotaan. He ovat avuliaita ja empaattisia. Innostus myös tarttuu ja tapahtuu hyvän kierre; innostus leviää parhaassa tapauksessa koko työyhteisöön ja ruokkii itseään.

Psykologisesti turvallisella työpaikalla ihmiset voivat rentoutua

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että ihminen kokee voivansa olla työpaikallaan ja töitä tehdessään kokonainen ihminen omine ajatuksineen, uskoineen ja tunteineen eikä tule tuomituksi tai vähätellyksi. Työntekijät saavat kokea, että heillä on vakuus, että tulevat hyväksytyiksi työpaikallaan.

Avoin kommunikaatio ja vuorovaikutus toisaalta vaalii psykologista turvallisuutta, toisaalta se vaatii sitä. Ei voida odottaa, että joku on avoin, jos muut eivät sitä ole. Johdolla on tässä tärkeä rooli: kun esim. päätöksistä ja niiden taustoista kerrotaan avoimesti, rohkaisee se organisaation muita ihmisiä puhumaan avoimesti ja asioita piilottelematta.

Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa

Psykologinen turvallisuus antaa rauhan myös innovoinnille ja kehittämiselle. Kun ihmisen ei tarvitse pelätä naurunalaiseksi joutumista, hän tuo esiin ideoitaan ja havaitsemiaan kehittämiskohteita. Johdon tehtävänä on luoda kulttuuri, jossa vuorovaikutuksen avulla luodaan luottamusta. Luottamalla henkilöstönsä arviointikykyyn ja heidän ymmärrykseensä yrityksen suunnasta ja tavoitteista, vapautat heidät tuomaan oman panoksensa ja innostuksensa yrityksen kehittämiseen. Avoimella viestinnällä olet tietenkin viestinyt suunnasta ja tavoitteista heille.

Vapaamuotoinen vuorovaikutus vapauttaa tilaa innovoinnille

Vapaamuotoinen vuorovaikutus työpaikalla tarkoittaa käytäväkohtaamisia, kahvihetkiä ja spontaaneja mitä kuuluu -kysymyksiä. Se tarkoittaa sitä, ettei aina tarvitse puhua työasioista, silti tehokkuus ja työn imu ovat korkeammalla tasolla. Luin eräästä yrityksestä, jossa tehokkuuden nimissä luovuttiin yhteisistä kahvitauoista. Tuloksena innovaatioiden määrä romahti. Kun ihmisillä on tilaa mielessään ja he saavat palautua, tuulettaa aivojaan ja puhua tunteistaan, yllättäen alkaa syntyä uusia ideoita, joita porukalla on hyvä kehitellä eteenpäin. 

Lue sisäisen viestinnän perusohjeet johtajille ja esihenkilöille.