Pienkoneiden ja ajoneuvojen huoltopalveluna

Pienkoneiden huolto on tila- ja osaamiskysymys

Kaupungistuminen ja tiheä asuminen myös pientaloalueilla on muuttanut asukkaiden suhdetta heidän käytössään oleviin koneisiin ja laitteisiin. Kun aiemmin asuttiin maaseudulla, oli luonnollista oppia jonkin verran konetekniikkaa ja huoltaa koneita. Tämä oli paitsi hyödyllistä, myös välttämätöntä. Maatiloilla oli sopivat huoltotilat ja työkalut. Useimpien koneiden huolto ja korjaaminenkin oli yksinkertaista. Moottorisaha ja ruohonleikkuri osattiin huoltaa, mutta jotkin koneet olivat mutkikkaampia ja vaikeasti korvattavissa. Leikkuupuimurit ovat käytössä vain lyhyen aikaa vuodesta ja kaikilla tiloilla yhtä aikaa. Niinpä huoltoa on lähes mahdoton saada akuutin vian yllättäessä. Omat taidot ovat tarpeen!

Etenkin pääkaupunkiseudulla on asuttu tiheästi jo usean sukupolven ajan ja maatiloilta periytyneen osaamisen parasta-ennen -päiväys jo ammoin vanhentunut. Pientaloasukkailla on kuitenkin pienkoneita, jotka tarvitsisivat huoltoa. Monilla on kesämökillä samanlaisia laitteita kuin kotona ja usein enemmänkin. Maatilalla oltiin riippuvaisia moottoripyörästä tai moposta ja myöhemmin autosta tai peräkärrystä. Niiden oli toimittava ja ne oli osattava huoltaa.

Tomotor Huoltopalvelu

Vaikka pientaloasukas haluaisi huoltaa moottorisahan, ruohonleikkurin tai peräkärryn itse, hänellä ei yleensä ole soveltuvia tiloja käytössään ainakaan vakinaisen asuntonsa yhteydessä. Tontit käytetään tehokkaasti eikä taloihin ole arvokkaiden rakennusoikeusneliöiden säästämiseksi enää aikoihin rakennettu autotalleja tai askartelutiloja. Jopa koneen säilyttäminen lämpimässä tai kuivassa tilassa voi olla tilakysymys.

Vaikka sopivat tilat olisivatkin käytössä, tarvitaan vielä työkaluja. Normaalit peruskoneet kuten ruohonleikkurit, moottorisahat ja lumilingot voidaan perushuoltaa tavanomaisin työkaluin, mutta suuremmat korjaukset vaativat erikoistyökaluja ja -osaamista.

Huolto on myös turvallisuustekijä

Erityisesti ajoneuvojen huolto on turvallisuuskysymys eikä vain kestävyys- tai luotettavuusasia. Varsinkin kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen (moottoripyörät, mopot, skootterit) tärkeimmät turvalaitteet eli jarrut, renkaat, valot ja ohjauslaitteet laiminlyödään liian usein. Autot huollatetaan huolto-ohjelman mukaisesti, mutta nuorison käytössä olevia mopoja ja skoottereita ei. On nurinkurista, että vähiten kokemusta omaavat ajavat heikkokuntoisimmalla kalustolla.

Ehkä kaikkein huonointa kohtelua saavat peräkärryt. Niiden pettäminen vaarantaa paitsi kuorman, myös muut tienkäyttäjät. Milloin viimeksi varmistit peräkärrysi kunnon?

Modernin teollisen tuotannon tarkkuus ja mahdollisimman vähäiseen huoltotarpeeseen tähtäävä suunnittelu on lisännyt laitteiden luotettavuutta merkittävästi. Tästä huolimatta vuotuinen huolto on lähes kaikille koneille tarpeen. Esimerkiksi moottorisahat ovat jo itsessään suurta huolellisuutta käyttäjältään vaativia laitteita, mutta huoltamattomina ne ovat suorastaan vaarallisia. On tiettyjä huoltokohteita, jotka käyttäjän pitäisi osata tarkistaa ennen sahan käyttöä. Pääosin huolto ja turvalaitteiden tarkistus on paras jättää ammattilaisille (kuten isojen puiden kaataminenkin!).

Huoltopalveluille on kasvava kysyntä

Aiempana on käyty läpi syitä, miksi laitteet saavat huoltoa turhan niukasti. Huoltotarvetta ei sinänsä kiistetä ja laitteiden halutaan olevan pitkäikäisiä. Näyttää siltä, että huoltotarpeeseen vastataan kolmella tavalla: huolletaan itse, ostetaan huolto palveluna tai jätetään tyystin huoltamatta. Vaikka laitteet haluttaisiin huollattaa, on eräs halukkuuteen vaikuttava seikka, että melkeinpä kaikille laitteille on oma huolto-organisaationsa: ei ole yhtä paikkaa, joka jossa niin lumilinko, moottoripyörä, skootteri, peräkärry, mopo tai ruohonleikkuri saisivat arvonsa mukaista kohtelua. Omistaja ei lopulta jaksa selvittää, missä mikäkin laite huolletaan.

Näistä huoltovaihtoehdoista on huoltamatta jättäminen tietysti huonoin vaihtoehto. Laitteet toimivat aikansa, kunnes hajoavat. Niitä käytetään vain silloin, kun niitä tarvitaan. Niinpä ne pettävät aina pahimmalla hetkellä! Usein koneella aikaan saatu työn jälki on ollut heikkoa jo ennen hajoamista. Taloudellisesti huoltamattomuus on edullista, kunnes…..

Jos omistajalla on osaamista ja tarvittavat työkalut, on itse tehty huolto edullinen vaihtoehto. Onnistumisella on myös terapeuttista merkitystä. Ikävänä ongelmana huollossa ovat ongelmajätteet. Huoltotyön myötä jää jäteöljyä, ongelmajätteiksi luokiteltavia suodattimia, liuottimia ja putsausrättejä. Näiden käsittely on tietysti hoidettava asianmukaisella tavalla. Ajoneuvojen osalta turvallisuuteen vaikuttavista huoltokohteista renkaat vaativat erityisosaamista ja sellaista työkalustoa, jota tavallisella pientaloasujalla ei ole.

Palveluna ostettu huolto vapauttaa näistä huolista. Huoltopalveluissakin on sudenkuoppansa: huollettava laite on kuljetettava huoltoyrityksen pajalle. Tässä on palvelutoiminnan Akilleen kantapää. Niinpä palveluhuolto on nimensä veroinen vasta, kun asiakas vapautetaan myös kuljettamisen murheista.

Jos palvelu saadaan asiakkaan luokse, tulee myös joissakin vikatapauksissa mahdolliseksi saattaa kone kuntoon asiakkaan luona. Seisokkiaika saadaan näin minimiin. Normaalia kausi- ja ylläpitohuoltoa varten koneiden nouto ja palautus ovat aikataulultaan varsin vapaita. Niinpä huollot kannattaa ajoittaa sesonkien ulkopuoliseen aikaan.

Tomotorin tuore palvelukonsepti

Pandemioiden ja poliittisesti levottomien aikojen takia omavaraisuuteen on alettu kiinnittää kasvavaa huomiota. Huolto ja kunnossapito koetaan tärkeämpinä kuin aiemmin. Niinpä palvelutoiminnalle on yhä laajempi kysyntä. Jos palvelu on paikallista, se on myös nopeaa ja luotettavaa. Päätöksenteko ja tekijät ovat lähellä ja pikemminkin lisäävät omavaraisuutta kuin vähentävät sitä.

Espoolainen Tomotor T:mi palvelee Espoon ja lähikuntien asukkaita (Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi). Sen palvelukonseptiin kuuluu sekä koneiden kuljettaminen ovelta ovelle ja myös käyttökausien ulkopuolinen säilytys.

Tomotor huoltaa kaikkia pienkoneita, moottoripyöriä, mopoja, skoottereita ja peräkärryjä. Myös autoja huolletaan.

Samankaltaisia artikkeleita