Kevytyrittäjän vakuutukset ovat yksinkertainen kokonaisuus 

Kevytyrittäjänä toimiminen tuo mukanaan erilaisia riskejä ja haasteita, joita kannattaa harkita etukäteen. Tärkeä osa kevytyrittäjän riskienhallintaa on erilaisten vakuutusten hankkiminen, sillä vakuutusten avulla voi suojata itsensä erilaisilta taloudellisilta riskeiltä. Kevytyrittäjän vakuutukset on kerrottu tässä tekstissä.  

Kevytyrittäjänä voi olla tarpeen hankkia seuraavia vakuutuksia: 

  • Yritysvakuutus: Kevytyrittäjänä toimiessaan voi olla tarpeen hankkia erilaisia yritysvakuutuksia, kuten vastuu-, omaisuus- tai keskeytysvakuutus. Vastuuvakuutus suojaa kevytyrittäjää, jos hän vahingossa aiheuttaa vahinkoa toiselle henkilölle tai hänen omaisuudelleen. Omaisuusvakuutus puolestaan suojaa kevytyrittäjän omaisuutta esimerkiksi varkauden tai tulipalon varalta, kun taas keskeytysvakuutus auttaa selviytymään, jos liiketoiminnan toiminta keskeytyy. 
  • Tapaturmavakuutus: Kevytyrittäjänä työskennellessään hän ei ole automaattisesti vakuutettu tapaturmien varalta, vaan hänen on hankittava tapaturmavakuutus itse. Tapaturmavakuutus korvaa kevytyrittäjälle, jos hän loukkaantuu työssään. 
kevytyrittäjän vakuutukset
  • Sairausvakuutus: Kevytyrittäjä ei ole oikeutettu Kelan sairausvakuutukseen, joten hänellä on oltava oma yksityinen sairausvakuutus. Sairausvakuutus auttaa kevytyrittäjää selviytymään sairauslomasta ja saamaan tarvittavan hoidon. 
  • Eläkevakuutus: Kevytyrittäjä on vastuussa itse omasta eläkkeestään, joten hänellä on oltava eläkevakuutus. Kevytyrittäjän eläkevakuutus voidaan järjestää yrittäjänä, työntekijänä tai yksityishenkilönä. 
  • Henkivakuutus: Henkivakuutus on tärkeä, jos kevytyrittäjällä on perhe, sillä se suojaa perheenjäseniä, jos kevytyrittäjä kuolee tai joutuu vakavaan onnettomuuteen. 

On tärkeää huomioida, että vakuutusten hinnat voivat vaihdella suuresti riippuen siitä, millaisen kattavuuden haluaa ja millaisia riskejä toiminnassa on. Kevytyrittäjän kannattaa vertailla vakuutuksia, sillä pitkällä aikavälillä liian kalliit vakuutukset voivat tulla hyvin kalliiksi.  

YEL-vakuutus koskee myös kevytyrittäjää 

YEL (Yrittäjän eläkevakuutus) on eläkevakuutus, joka on tarkoitettu yrittäjille Suomessa. YEL-vakuutus on pakollinen kaikille yrittäjille, joiden yrittäjätulo ylittää 7 958,99 euroa vuodessa. YEL-vakuutuksen tarkoituksena on varmistaa, että yrittäjät saavat eläkettä ja muita sosiaaliturvaetuuksia vastaavalla tavalla kuin palkansaajat. 

YEL-vakuutus on itsenäisen eläkevakuuttamisen muoto, joka perustuu yrittäjän omiin ilmoituksiin. YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja sen vakuutusmaksun suuruus määräytyy yrittäjän vuotuisen yrittäjätulon perusteella. YEL-vakuutusmaksu maksetaan yrittäjän toimesta itse, ja se on verovähennyskelpoinen kulu. 

YEL-vakuutus antaa yrittäjälle oikeuden saada yrittäjän eläkettä sekä muita sosiaaliturvaetuuksia, kuten sairauspäivärahaa ja vanhempainpäivärahaa. YEL-vakuutus on yrittäjän henkilökohtainen omaisuus, joka kuuluu yrittäjän perintöön. 

Kevytyrittäjän vakuutukset määräytyvät monen seikan kautta 

YEL-vakuutuksen tarkka vakuutusmaksu määräytyy yrittäjän yrittäjätulon perusteella, ja se tarkistetaan vuosittain. Yrittäjän on itse ilmoitettava vakuutuksen piiriin kuuluva yrittäjätulo, joka voi perustua yrittäjän omaan kirjanpitoon, tilinpäätöksiin tai verotietoihin. YEL-vakuutuksen suuruus vaihtelee yrittäjän yrittäjätulon mukaan ja se voi olla alhainen, jos yrittäjän yrittäjätulo on pieni. Jos yrittäjän yrittäjätulo kasvaa, myös YEL-vakuutuksen vakuutusmaksu nousee. 

YEL-vakuutus on tärkeä osa yrittäjän sosiaaliturvaa Suomessa. Yrittäjän kannattaa huolehtia YEL-vakuutuksestaan hyvissä ajoin, sillä vakuutus antaa turvaa yrittäjän tulevaisuudelle. YEL-vakuutus ei kuitenkaan kata kaikkia riskejä, joten yrittäjän kannattaa harkita myös muita vakuutuksia, kuten tapaturmavakuutusta ja sairausvakuutusta. 

Summaten kokonaisuutta, vakuutukset on hyvä olla kevytyrittäjällä kunnossa. Merkittävimpänä palasena YEL-vakuutus, joka on eräänlainen yrittäjyyden kokonaisuuden hallitsija. Vahinkoja voi sattua ja silloin vakuutukset auttavat.  

Samankaltaiset artikkelit